Winogrona

Klasyczny wzór nawiązujący do Eucharystii będącej owocem Krwi Pana przelanej na Krzyżu. Nasza kolekcja składa się z ornatu, kapy, stuły oraz tuwalni (welonu do błogosławienia Najśw. Sakramentem). Wykonujemy ją na wszystkich kolorach liturgicznych.